LED RASVJETA

LED RASVJETA

led rasvjeta

led rasvjeta

LED RASVJETA

LED je skraćenica od engleske riječi “Light emitting diode”. Koristi se kao izvor svjetla u mnogim aplikacijama, kao što su indikatori svjetla u uređajima, pozadinska svjetla u mobilnim aparatima, u prometnim svjetlima, elektroničkim plakatima i svim vrstama kućne, poslovne i javne rasvjete.

Dioda koja emitira svjetlo (LED)
Dioda je električni uređaj ili komponenta s dvije elektrode (anoda i katoda) kroz koje struja struji – karakteristično samo u jednom smjeru (unutra kroz anodu i van kroz katodu). Diode su općenito izrađene od poluvodljivih materijala kao što su silicij ili selen – tvari koje provode električnu energiju u nekim okolnostima, a ne u drugim (npr. pri određenim naponima, razinama struje ili intenzitetima svjetlosti).

LED RASVJETA

LED diode se sastoje od dvije vrste poluvodičkog materijala (p-tip i n-tip). I materijali p-tipa i n-tipa, koji se također nazivaju adstringentni materijali, dopirani su (umočeni u tvar zvanu “doping agens”) kako bi se malo promijenila njihova električna svojstva iz njihovog čistog, nepromijenjenog ili “unutarnjeg” oblika (i-tip).

Materijali p-tipa i n-tipa nastaju uvođenjem izvornog materijala u atome drugog elementa. Ovi novi atomi zamjenjuju neke od prethodno postojećih atoma i na taj način mijenjaju fizikalnu i kemijsku strukturu. Materijali p-tipa stvaraju se pomoću elemenata (kao što je bor) koji imaju manje valentnih elektrona od intrinzičnog materijala (često silicija). Materijali n-tipa stvaraju se pomoću elemenata (kao što je fosfor) koji imaju više valentnih elektrona od intrinzičnog materijala (često silicija). Neto učinak je stvaranje p-n spoja sa zanimljivim i korisnim svojstvima za elektroničke aplikacije. Koja su ta svojstva točno ovisi o vanjskom naponu primijenjenom na krug (ako ga ima) i smjeru struje (tj. koja je strana, p-tip ili n-tip, spojena na pozitivni terminal, a koja je spojena na negativni terminal).

Kada dioda koja emitira svjetlo (LED) ima izvor napona povezan s pozitivnom stranom na anodi i negativnom stranom na katodi, struja će teći (i emitirat će se svjetlost, a stanje poznato kao pristranost prema naprijed). Ako su pozitivni i negativni krajevi izvora napona inverzno povezani (pozitivan na katodu i negativan na anodu), struja ne bi tekla (stanje poznato kao reverzna pristranost).

Pristranost prema naprijed omogućuje struji da teče kroz LED i pritom emitira svjetlost. Obrnuta pristranost sprječava struju da teče kroz LED (barem do određene točke u kojoj nije u stanju zadržati struju na udaljenosti – poznatoj kao vršni inverzni napon – točka koja će, ako se dosegne, nepovratno oštetiti uređaj).

Iako bi sve ovo moglo zvučati nevjerojatno tehnički, važan zaključak za potrošače je da su LED diode promijenile rasvjetni krajolik na bolje, a praktične primjene ove tehnologije gotovo su neograničene.

Fokusirati ćemo se na LED koji se koristi u domaćinstvima i uredima i prepoznatljiv je kao “High power LED”. Razvojem ove tehnologije “High power LED” je tek nedavno postao dovoljno snažan i komercijalno dostupan da se koristi kao zamjensko svjetlo za klasična rasvjetna tijela koja su se prethodno koristila u domaćinstvima.

Tradicionalno svjetlo iz žarulja sa žarnom niti ili klasična „Edisonova“ žarulja poznata je svima a koristi se preko 100 godina. Temeljena je na
procesu stvaranja svjetla prolaskom struje kroz metalnu “Volfram” nit koja se zagrijava te isijava svjetlo. Samo je 10% iskorištenost svjetla a
90% energije gubi se na zagrijavanje.

LED žarulje koje su danas na tržištu, dizajnirane su da se jednostavno uklope kao zamjena za postojeću klasičnu i CFL žarulju. Također se
koristi kao zamjena za industrijsku, uličnu, tunelsku i ostalu rasvjetu. LED rasvjeta je odličan izbor za domaćinstva jer troše manje električne
energije i traju znatno duže. Oba razloga donose vam manju potrošnju novca za rasvjetu u vašem domaćinstvu.

Prednosti LED rasvjete:

  • LED rasvjeta ima očekivani vijek trajanja od preko 50000 sati.
  • Manja potražnja za strujom znači i manje i manje zagađenja iz tvornica
  • LED rasvjeta ne sadržava živu kao što je slučaj sa CFL žaruljama. Živa je toksična i otrovna.
  • LED žarulje su dugovječne i čvrste su konstrukcije (solid state lighting). Čak i ako padne i dalje će funkcionirati. Druga vrsta rasvjete je vrlo osjetljiva pa se lako lomi.
  • LED žarulje se ne pregrijavaju. Nakon cjelodnevnog korištenja osjetiti će se samo lagana toplina prilikom držanja u ruci.
  • LED tehnologija nudi veliku ponudu boje svjetla kod žarulja od skroz žute (2700K, pa sve do hladne 6000K)
  • LED žarulje se pale trenutno nakon prekidanja prekidača.
  • LED i klasična žarulja se potenciraju, u odnosu na CFL koja to ne može.

LED svjetla ne sadrže jake kemikalije i ne emitiraju UV zrake. LED svjetla se također mogu 100% reciklirati i mogu značajno smanjiti vaš ugljični otisak. S jednom LED svjetlom koje može obaviti posao otprilike 25 žarulja sa žarnom niti tijekom svog životnog vijeka, LED svjetla također pomažu u uštedi materijala i proizvodnje.

LED napajanje (driver, transformator)koji se koristi. LED napajanje je obično smješteno u bazi LED žarulje i pretvara AC 220V struju u DC struju koju LED čipovi mogu koristiti za stvaranje svjetlosti. Bolji proizvođači LED napajanja proizvode napajanja koji mogu trajati dalje u bilo kojim uvjetima čak i pri visokom rasponu radnih temperatura ili vlažnosti.