ŠTO JE ISTINA O LED DIODI?

ŠTO JE ISTINA O LED DIODI?

LED: Činjenica ili fikcija

LED Cinjenica ili fikcija

Što je istina o LED diodi?
Led rasvjeta lux d.o.o.; LED rasvjeta traje zauvijek

LED je na osnovnoj razini rešetkasti silicij (Si). Priroda ovog atoma kada je u kombinaciji s drugim atomima Si oblikuje mrežu ne-nabijenih veza između sebe. Ovo stanje čini čisti Si bez vodljivosti što znači da neće provoditi električnu struju. Znanstvenici su pronašli način da se dozvoli energiji da prođe kroz rešetkasti silicij zamjenom minimalne količine silicija s drugim materijalima i organizira ih na način da se kontrolira protok energije.  Dioda, kao u LED (dioda koja emitira svjetlost), kombinacija je različitih materijala koji to čine i zbog toga se emitira svjetlost. Kako struja prolazi kroz ove materijale, elektroni u spoju postaju uzbuđeni i emitiraju fotone svjetlosti. Materijali koji se koriste u radu rešetke mogu davati različite boje i intenzitete emitirane svjetlosti.

led dioda

led dioda

ŠTO JE ISTINA O LED DIODI?

Svjetleća dioda ili LED (skr. od engllight-emitting diode) je poluvodički elektronički element koji pretvara električni signal u optički (svjetlost). Propusno polarizirana svjetleća dioda emitira elektromagnetsko zračenje na način spontane emisije uzrokovane rekombinacijom nosilaca električnoga naboja (elektroluminiscencija). Elektroni prelazeći iz vodljivog u valentni pojas, oslobađaju energiju, koja se dijelom očituje kao toplina, a dijelom kao zračenje. Boja emitiranog svjetla ovisi o poluvodiču, kao i o primjesama u njemu i varira od infracrvenog preko vidljivog do ultraljubičastog dijela spektra.

Izrađuju se od galijaarsena i fosfora (GaAsP), gdje se omjerom arsena i fosfora određuje širina zabranjenoga pojasa i time posredno frekvencija zračenja, ili pak, za heterostrukturne izvedbe pogodne za optičke komunikacije, od istih elemenata uz dodatak indija.

Primjenjuje se najčešće kao indikator, na primjer na komandnim i signalnim pločama uređaja i strojeva ili kao alfanumerički pokazivač na zaslonima džepnih kalkulatora, zatim za ukrasno osvjetljenje te u industriji zabave, za signalnu rasvjetu za bicikleautomobilska svjetla, kao dijelovi za daljinski prijenos signala u upravljačkim krugovima, na primjer kod televizorskih daljinskih upravljača. Veliko područje primjene imaju i u optičkim komunikacijama, gdje služe za prijenos podataka na kraće udaljenosti multimodnim optičkim vlaknom.[1]

(izvor Wikupedia.org)

ČINJENICA – led dioda traje dugo, činjenica je da traje puno duže od svih dosada poznatih izvora svjetlosti, ali ni oni nisu besmrtni. LED diode polako će nestati s vremenom, baš kao i ostatak nas. Međutim, LED dioda se može istrošiti puno brže ako se ne instalira i održava pravilno. Ako se koristi nekompatibilan upravljački program ili se previše zagrijava, amortizacija lumena  može se ubrzati što na kraju može uzrokovati cjelokupni radni vijek žarulje  smanjenjem od 80,000+ sati korištenja na samo 10.000 sati.
Kada je ispravno instaliran upravljački program   i pravilan toplinski nadzor   (koja se može izbjeći pomoću LED specifičnih napajanja i hladnjaka), LED žarulje  mogu lako postići 80,000+ sati korištenja,
×

Pozdrav!

Kliknite na kontakt ako želite razgovarati s našom podrškom putem WhatsApp.

× Kako vam možemo pomoći?